Documenten

Statuten en huishoudelijk reglement

De statuten zijn de regels die gelden binnen onze badmintonvereniging. De regels zijn bindend voor alle organen, leden en vrijwilligers van badmintonvereniging Smashing Monster.

Statuten, versie 30 juni 2015

Download


Het huishoudelijk reglement regelt de praktische uitvoering van de statuten van de vereniging. Het reglement schrijft regels voor die te maken hebben met jouw lidmaatschap, de financiën van de vereniging en de commissies van de vereniging. Het huishoudelijk reglement kan alleen door de ledenvergadering worden aangepast.

Huishoudelijk reglement, versie nader te bepalen

Download

© 2021 – Alle rechten voorbehouden – badminton westland

Ontwerp bij: Leonie van den Berg